بیا باز هم خودمان را به نفهمی بزنیم!
گاهی بفهمی نفهمی..نفهمی اوج فهم است×
بلند بخوان 
درشت بنویس
اویزه ی گوشت کن که:
<<تقوا>> ان نیست:
که با یک <تق> وا برود
این روزها خوابم نمیبرد
فقط میخوابم تا بیدار نباشم
"دیگران" همیشه برایم"گران"تمام شده اند 
به جای انکه"نگرانم"باشند

زندگی تاس خوب اوردن نیست
با تاس بد ,خوب زندگی کردن است!به فقر احساس"انسانیت"دچار شدیم
نسلی که دردش را,
کیبورها..
پیامک ها..
و..
تلفن های پی در پی میفهمند

خدا جونم
یه بار resetکن لطفا
زندگی خیلیا هنگ کرده

کنارت هستند تا کی؟
تا وقتی که به تو احتیاج دارند..
از پیشت میروند یک روز:کدام روز؟
وقتی کسی جایت امد
دوستت دارند تا چه موقع؟
تا  موقعی که کسی دیگر برای دوست داشتن پیدا کنند
می گویند عاشقت هستم برای همیشه نه...
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود!
و این است بازی با هم بودن

همیشه سکوت خونیست
گاهی خرد می شوی زیر بار حرفهای نگفته
غافل از اینکه به تو تهمت بی جنبگی می زنند
روزگار عجیبی شده 
حتی وقتی میخندیم
منظورمان چیز دیگریست!
نظر فراموش نشه!


برچسب‌ها: جملات کوبنده

تاريخ : دوشنبه بیستم شهریور 1391 | 13:46 | نویسنده : mohadese |
  • آسمان
  • بیهوش